Denní svícení

Přídavné LED denní svícení

Pravidla a použití denního svícení 

Automobily musí během jízdy svítit obrysovými světly a potkávacími světly, nebo světly pro denní svícení. Jde o povinnost dle § 32 odst 1 zákona č. 361/2000 Sb. týkající se pravidel provozu na pozemních komunikacích.
Světlomety.cz: Služba renovace svítivosti světlometů obnovou zrcadlové plochy

Světla pro denní svícení mají mít silně rozptýlený světelný tok, který není tvořen kuželem světla jako je tomu u běžných světlometů. Tímto způsoběm rozptýlené světlo tedy neoslňuje protijezdce a neosvětluje vozovku. Splňuje základní podmínku bezpečného provozu, kterou je "být viděn". Aktuálně je denní svícení součástí základní výbavy u automobilů vyšší cenové třídy. Díky LED technologii si však denní svícení může na své auto přidělat každý motorista.

Způsob montáže a provedení světel pro denní svícení definuje homologační předpis EHK/OSN č. 48 z vyhlášky č. 341/2002 Sb. Používání denního svícení se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. Samotná světla denního svícení musí být homologována dle předpisu EHK/OSN č. 87.

Homologovaná LED světla pro denní svícení se skládají ze speciálních LED diod o vysokém výkonu zhruba 1W na diodu. Jedná se přibližně o pětinásobek svítivosti oproti běžným LED diodám. Takováto homologovaná světla pro denní svícení mají na předním skle vylisovánu značku RL těsně nad homologační značkou. V případě, že tato značka chybí, jedná se o poziční světla, nikoliv o světla určená k dennímu svícení. Tato poziční světla jsou osazena běžnými LED diodami a používají se ke zdůraznění rozměru velkých vozidel.

Pravidla pro montáž světel pro denní svícení:

- Na jedno vozidlo se montují dva kusy světel, svítících světlem ve spektru bílé barvy.

- Svítilny se umísťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla.

- Vzdálenost svítilen od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm).

- Světla se rozsvěcejí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí, nebo při rozsvícení obrysových světel.

- Dodatečná montáž světel pro denní není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do TP.